Select another country or region to view content for your location.

Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Fabrieksgarantie

Onze fabrieksgarantie geldt voor brennenstuhl-apparaten die op het apparaat zelf, op de oorspronkelijke verpakking of in onze verkoopcatalogus gemarkeerd zijn met het brennenstuhl garantie-icoon.

  10 Jahre Herstellergarantie         5 Jahre Herstellergarantie          3 Jahre Herstellergarantie            10 Jahre Herstellergarantie         5 Jahre Herstellergarantie         3 Jahre Herstellergarantie

De garantieperiode wordt door het desbetreffende icoon met 10, 5 of 3 jaar aangegeven. Deze loopt gedurende voornoemde periodes vanaf de datum van eerste aankoop door een gebruiker, ongeacht waar ter wereld deze is geschied.

Als bewijs van het recht op garantie is het overleggen van een gespecificeerd betaalbewijs (kassabon, pakbon of de rekening van de verkopende leverancier) vereist en afdoende.

De fabrieksgarantie dekt de bij de vervaardiging van het apparaat opgetreden materiaal- en productiefouten en onze garantieverlening bestaat hierin, dat wij dergelijke onvolkomenheden na toezending van het apparaat door reparatie of vervanging kosteloos zullen herstellen. Accu’s, batterijen en lampen zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie.

Onze fabrieksgarantie en de verlening hiervan zijn vrijwillige diensten van ons, zoals ook het gebruikmaken hiervan vrijwillig is. Zowel het gebruikmaken als het niet-gebruikmaken heeft geen nadelige invloed op de wettelijke aanspraken die ten aanzien van ons en de verkopende leverancier of anderen bestaan. In het bijzonder de wettelijke rechten van de consument worden niet beperkt; hetzelfde geldt voor zijn rechten tegenover de verkoper.

Voor de kosteloze verzending van het onder de garantie vallende apparaat stellen wij pakketstickers ter beschikking. Stel ons hiervoor a.u.b. via ons contactformulier met vermelding van de gegevens van het apparaat, de plaats en datum van aankoop alsmede een korte beschrijving van het defect in kennis. Middels dit contact wordt de garantietermijn gewaarborgd.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat defecten van het apparaat als gevolg van onoordeelkundig gebruik of ongeoorloofde ingrepen van de garantie zijn uitgesloten. De verzending moet om transportschade te voorkomen plaatsvinden in een stevige en onbreekbare omverpakking, dit naast het overeenkomstig inpakken van het apparaat.

Garantieverlening houdt geen vernieuwing of verlenging van de garantieperiode in. Omgeruilde apparaten of onderdelen hiervan worden ons eigendom.

 Fabrieksgarantie.pdf