Select another country or region to view content for your location.

Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Kwaliteit in detail

Chemische stoffen in brennenstuhl®-producten

De veiligheid van onze producten is voor ons van essentieel belang. In het kader van informatiestromen in de leveringsketen zoals vereist in de Verordening EG1907/2006 betreffende de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen (REACH), eisen wij van onze leveranciers dat ze de chemische gegevens bekendmaken en laten we bovendien deze gegevens continu controleren in chemische analyses uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde testinstellingen. Daardoor zijn we er in geslaagd om gevaarlijke stoffen zoals PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en REACH-chemische stoffen (ook SVHCs) zo veel mogelijk uit onze producten te elimineren.

REACh_Declaration.pdf

 

CE-Markering

CE De afkorting betekent Europese Gemeenschap (Communauté Européenne) en documenteert de overeenstemming van een product met de telkens maatgevende EU-richtlijnen. Iedere fabrikant - hetzij in de EU of in derde landen - moet op alle producten die onder het geldigheidsbereik van EU-richtlijnen vallen, de CE-aanduiding aanbrengen.

  

De aanduiding is niet gericht op de consument. Het CE-teken is een beheerskenmerk. Als een soort "Technisch reispaspoort" demonstreert deze de overeenstemming met de minimale eisen van de EU-richtlijnen - waarbij geen keuringsstation hoeft te worden ingeschakeld. De CE-benaming is geen bewijs dat de kwaliteit getest is.

 

Keurmerk

Zoals wij dat zien, moeten keurmerken klanten helpen als hulp om te beslissen. Een keurmerk dient een oriëntatiehulp te zijn voor een keuze uit de vele op de markt aangeboden producten. Het is niets anders dan het bewijs van vertrouwen in de kwaliteit van het product resp. in het prestatievermogen van de onderneming.

Het onderstaande overzicht van internationale productapplicaties en keuringsinstituten geeft het brede spectrum van de gecertificeerde Brennenstuhl-kwaliteit aan

Het GS-merk betekent "Geprüfte Sicherheit``- (geteste zekerheid)". Om het GS-merk te mogen aanbrengen, moet de fabrikant zijn product onderwerpen aan tests door een erkend testlaboratorium.

Als aan alle eisen voldaan is, verkrijgt de fabrikant een produktgerelateerde certificaat en mag hij hiermee het GS-teken op zijn product aanbrengen. Om het certificaat te handhaven worden ieder jaar controles van de productieplaatsen uitgevoerd.